Hirsityöt

Tarjoamme:

Uusien hirsirakennusten asennuksen sekä vanhojen hirsirakennusten korjauksen.

Välketie 4
45910 VOIKKAA

044 581 3804

info@millintalo.fi