Hirsityöt

Tarjoamme:

Uusien hirsirakennusten asennuksen sekä vanhojen hirsirakennusten korjauksen.

Välketie 4
45910 VOIKKAA

040 684 6571

info@millintalo.fi